ถังบำบัดอากาศ (Wet Scrubber)

      เป็นระบบที่ใช้ในการกำจัดมลพิษที่เจือปนในอากาศ โดยการใช้น้ำช่วยในการชำระล้างและจับมลพิษนั้นๆ หรือถ้าหากมีกลิ่นที่แรง ทางบริษัทฯก็ใช้เทคนิคจำเพาะบางอย่างเข้ามาช่วยในการจับกลิ่นออกไปให้น้อยลงได้

ถังบำบัดอากาศ

FRP Wet Scrubber

ถังบำบัดอากาศ

FRP Wet Scrubber

ถังบำบัดอากาศ

สามารถนำถังใบเก่ามาซ่อมบำรุงใหม่ได้

FRP Wet Scrubber

ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับการติดตั้งถังบำบัดอากาศให้เหมาะสมกับโรงงานแต่ละทแห่งได้

FRP Wet Scrubber

FRP Scrubber

FRP Wet Scrubber

FRP Scrubber

FRP Wet Scrubber

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานถังบำบัดกากาศ

FRP Wet Scrubber

FRP Wet Scrubber

สามารถเดินระบบให้ทั้งโรงงาน และยินดีให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งาน

FRP Wet Scrubber

สามารถเดินระบบให้ทั้งโรงงาน และยินดีให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งาน

FRP Wet Scrubber

สามารถเดินระบบให้ทั้งโรงงาน และยินดีให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งาน

ถังบำบัดอากาศ

ปรับปรุงขนาดของงถัง ให้เหมาสมกับการใช้งานตามอุตสาหกรรมต่างๆ

ถังบำบัดอากาศ

ปรับปรุงขนาดของงถัง ให้เหมาสมกับการใช้งานตามอุตสาหกรรมต่างๆ

ถังบำบัดอากาศ

ปรับปรุงขนาดของงถัง ให้เหมาสมกับการใช้งานตามอุตสาหกรรมต่างๆ

ติดต่อสอบถาม 

โทร          : (034) 881 - 332  // 081 - 838 - 1641(ตี๋)
E-mail     :  j
_nfbg2016@hotmail.com

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 created J&N Fiberglass Co., Ltd.