ถังบำบัดอากาศ (Wet Scrubber)

ถังบำบัดอากาศ (Wet Scrubber)

Wet Scrubber หรือเรียกกันว่า ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก เป็นระบบบำบัดอากาศเสีย ทั้งกลิ่น มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมีต่างๆที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลวที่มาจากสเปรย์พ่นน้ำในถัง

หลักการทำงานของระบบบำบัดอากาศคือ อากาศเสียจะถูกดูดเข้าไปในถัง ผ่านตัวกลางที่เป็นลูกมีเดีย ซึ่งตัวมีเดียจะทำหน้าที่เพิ่มผิวสัมผัสระหว่างอากาศเสียกับน้ำที่มาจากการฉีดพ่นเป็นละอองเพื่อดักจับฝุ่นหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศ โดยที่อนุภาคต่างๆนี้ จะถูกดักจับด้วยน้ำ ไม่ให้หลุดออกไปสู่ภายนอกได้ ส่วนอากาศที่ผ่านการบัดแล้วก็จะถูกปล่อยออกสู่ภายนอกจากปล่องอากาศ (Stack) ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก จะสามารถใช้ได้ดีกับสารปนเปื้อนที่เป็นฝุ่นและก๊าซต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซที่สามารถละลายน้ำได้

เนื่องจากละอองน้ำภายในระบบสัมผัสกับฝุ่นจะกลายเป็นตะกอนเหลวที่ตกอยู่ก้นถัง ต้องนำตะกอนเหล่านั้นส่งไปยังถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพื่อแยกส่วนของตะกอนไปกำจัด โดยการฝังกลบ ตากแห้ง หรือผ่านเครื่องอัดตะกอน (Filter Press) หรือว่าจ้างบริษัทกำจัดของเสียอุตสาหกรรม ส่วนก๊าซที่ละลายน้ำได้ที่อยู่ภายในระบบก็จะกลายสภาพเป็นกรด/ด่าง น้ำเสียที่ได้ควรทิ้งในบ่อบำบัดเพื่อปรับสภาพน้ำให้ได้ค่ามาตรฐานก่อนปล่อยลงแม่น้ำสาธารณะ หรือจะนำไปรดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณโรงงาน

ระบบบำบัดอากาศนี้เหมาะกับการบำบัดกลิ่นในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการชุบโลหะ เป็นต้น

ท่านสามารถเลือกสีให้กับถังบำบัดอากาศของท่านได้ตามความต้องการ

หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทันที
เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน

FREE ADVICE

ต้องการคำปรึกษา?