เคลือบผิวด้วย Epoxy, FRP

เคลือบผิวด้วย Epoxy, FRP

เหมาะกับพื้นผิวทุกประเภทที่มีการใช้งานเกี่ยวกับ กรด-ด่าง มีความแข็งแรง ทนต่ออุณหภูมิสูงกว่า 100˚C  สามารถเลือกสีเองได้ ทำความสะอาดง่าย

FREE ADVICE

ต้องการคำปรึกษา?