เคลือบผิวด้วย Epoxy, FRP

เคลือบผิวด้วย Epoxy, FRP

เหมาะกับบ่อบำบัดน้ำเสีย ห้องชะล้างสารเคมี ห้องปฏิบัติการทางเคมี บ่อสำหรับเก็บสารเคมี พื้นที่สำหรับวางเครื่องจักร พื้นผิวทุกประเภทที่มีการใช้งานเกี่ยวกับ กรด-ด่าง ฯลฯ  มีความแข็งแรง ทนต่ออุณหภูมิสูงกว่า 100˚C  สามารถเลือกสีเองได้ ทำความสะอาดง่าย

FREE ADVICE

ต้องการคำปรึกษา?