ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)

ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)

ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) คือ ถังที่ใช้เพื่อทำให้น้ำที่มีความขุ่น หรือของเหลวที่มีตะกอนเจือปน เช่น น้ำผิวดิน, น้ำโคลน หรือน้ำเสียจากกระบวนการผลิตต่างๆ มาทำให้ตกตะกอนเพื่อคัดแยกส่วนของตะกอนและน้ำออกจากกัน ซึ่งน้ำเสียบางชนิดอาจต้องใช้สารเคมีช่วยในการตกตะกอน เช่น สารส้ม (ALUM) หรือ Poly Aluminum Chloride (PAC 10%) ผสมกับน้ำผ่านเข้าถังตกตะกอน เมื่อน้ำผ่านถังตกตะกอน จะได้น้ำใสออกมา ส่วนของตะกอนนั้นก็ส่งไปกำจัด ฝังกลบ ตากแห้ง หรือนำเข้าเครื่องอัดตะกอน

เราพร้อมให้บริการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ที่มีคุณภาพ ผลิตด้วยเครื่อง Filament Winding โดยยึดตามหลักมาตรฐาน ASTM

ท่านสามารถเลือกสีให้กับถังตกตะกอนของท่านได้ตามความต้องการ

หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทันที
เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน

FREE ADVICE

ต้องการคำปรึกษา?