ไฟเบอร์กลาส vs พลาสติก

ไฟเบอร์กลาส vs พลาสติก

ปัจจุบัน ไฟเบอร์กลาส กลายเป็นทางเลือกที่ดีในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ด้วยคุณสมบัติความแข็งแรงทนทาน รวมถึงสามารถทนต่ออุณหภูมิสูง และความเป็นกรด-ด่างได้ดี ทำให้ไฟเบอร์กลาสถูกเลือกใช้อยู่เสมอ

คุณสมบัติที่ดีของไฟเบอร์กลาส
การที่ไฟเบอร์กลาสเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็เนื่องมาจากคุณสมบัติดีเด่นที่เหมาะสมกับยุคไฮเทคนี้ คือเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานใช้ได้นานหลายสิบปี แต่มีน้ำหนักเบาและไม่เป็นสนิม เพราะเป็นพลาสติกที่เสริมแรงด้วยใยแก้วโดยพลาสติก (เรซิน) ที่นำมาผลิตไฟเบอร์กลาสนั้นเป็นชนิดคงตัวที่ทนทานมากคือไม่กรอบหักหรือแตกง่ายเหมือนพลาสติกธรรมดาที่ใช้ทำของใช้ทั่วไป เช่น ขันหรือถังน้ำขนาดย่อมส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชนิด

ข้อแตกต่างระหว่างพลาสติก และไฟเบอร์กลาส
โดยข้อแตกต่างระหว่างพลาสติกทั้ง 2 ชนิดนี้คือ THERMOPLASTIC มักเปลี่ยนสภาพไปตามอุณหภูมิเมื่อถูกความร้อนก็เริ่มละลายและเมื่อได้รับความเย็นก็กลับแข็งตัวอีก ซึ่งการเปลี่ยนสภาพบ่อย ๆ นี้ทำให้ขาดความทนทาน แต่ THERMOSETTING จะอยู่ตัวคงสภาพไปตลอดไม่เปลี่ยนรูปร่างไม่ว่าจะได้รับอุณหภูมิร้อน-เย็นอย่างไร นอกจากนี้เรซินที่ใช้ในการผลิตไฟเบอร์กลาสก็ยังมี U.V.RESISTANCE ซึ่งจะป้องกันไม่ให้รังสีอุลตร้าไวโอเล็ตในแสงแดดทำลายโครงสร้างทางโมเลกุลให้ผุพังและสีซีดจางเร็ว จึงช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นอีกด้วย


  • หมวดหมู่ : ไฟเบอร์กลาส
FREE ADVICE

ต้องการคำปรึกษา?