อื่นๆ
ข้อลด

ข้อลดแบบหน้าแปลน

ฐานผสมเคมี

ฐานเทผสมเคมี ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี

ฐานผสมเคมี

ฐานเทผสมเคมี ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี

รวม

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสต่างๆ

หน้าแปลน

หน้าแปลนขนาดต่างๆ

หน้าแปลน

หน้าแปลนขนาดต่างๆ

หน้าแปลน

หน้าแปลนขนาดต่างๆ

หน้าแปลน

หน้าแปลนขนาดต่างๆ

หน้าแปลน

หน้าแปลนขนาดต่างๆ

หน้าแปลน

หน้าแปลนขนาดต่างๆ

ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำไฟเบอร์กลาส

หน้าแปลน

หน้าแปลนขนาดต่างๆ

ติดต่อสอบถาม 

โทร          : (034) 881 - 332  // 081 - 838 - 1641(ตี๋)
E-mail     :  j
_nfbg2016@hotmail.com

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 created J&N Fiberglass Co., Ltd.