ถังผสม (Mixing Tank)
          ถังกวนหรือถังผสม เอาไว้สำหรับผสมเคมี อาหาร แป้ง ปูนขาว ฯลฯ
ทางบริษัทสามารถผลิตขึ้นตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้
          สามารถทนการกัดกร่อนจากสารเคมี และกรด-เบสจากอาหารได้
Mixing Tank
ถังผสม
ถังผสม
Mixing Tank
ถังผสม

ติดต่อสอบถาม 

โทร          : (034) 881 - 332  // 081 - 838 - 1641(ตี๋)
E-mail     :  j
_nfbg2016@hotmail.com

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 created J&N Fiberglass Co., Ltd.