ถังไฟเบอร์กลาส (FRP Tank)
          บริษัทได้นำกระบวนการผลิตด้วยเครื่อง Filament Winding ซึ่งจะทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์นั้น มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น โดยยึดถือตามหลักมาตรฐาน ASTM เพื่อประกอบเป็นถังไฟเบอร์กลาส ไม่ว่าจะเป็นถังสำหรับบรรจุน้ำ หรือสารเคมี (Storage Tank)  หรือจะเป็นถังบรรจุแนวนอน (Horizontal Tank) 
 
ขนาดก็มีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ Ø500 mm ถึงขนาดใหญ่สุดคือ Ø3,500 mm
ถังไฟเบอร์กลาส
ถังไฟเบอร์กลาส
ถังไฟเบอร์กลาส
ถังไฟเบอร์กลาส
ถังไฟเบอร์กลาส
ถังไฟเบอร์กลาส
FRP TANK
FRP Tank
ถังไฟเบอร์กลาส
ถังไฟเบอร์กลาส
ถังไฟเบอร์กลาส
ถังไฟเบอร์กลาส
ถังไฟเบอร์กลาส
ถังไฟเบอร์กลาส
FRP Storage Tank
ถังไฟเบอร์กลาส
FRP Storage Tank
Storage Tank
FRP Storage Tank
FRP Storage Tank
FRP Storage Tank
FRP Tank
FRP Tank
ถังไฟเบอร์กลาส
     SIZE
Dimension      :  Ø500 mm 
                         :  Ø600 mm 
                         :  Ø800 mm 
                         :  Ø9000 mm 
                         :  Ø1,000 mm 
                         :  Ø1,500 mm
                         :  Ø1,800 mm 
                         :  Ø2,000 mm
                         :  Ø2,200 mm 
                         :  Ø2,500 mm
                         :  Ø3,200 mm 
                         :  Ø3,500 mm
Hight                :  500 - 9,500 mm
     SERVICE
 - Chemical         :   NaOH, NaCl, HCl, H2SO4, FeCl, CuSO4, Aluminium Sulphate, etc.
 - Water               :   PURE Water, RO Water, DI Water, Sea Water, etc.
 - Sauce               :   Soy Sauce, Fish Sauce, Vinegar, etc.

ติดต่อสอบถาม 

โทร          : (034) 881 - 332  // 081 - 838 - 1641(ตี๋)
E-mail     :  j
_nfbg2016@hotmail.com

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 created J&N Fiberglass Co., Ltd.