ถังไฟเบอร์กลาส (FRP Tank)
          บริษัทได้นำกระบวนการผลิตด้วยเครื่อง Filament Winding ซึ่งจะทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์นั้น มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น โดยยึดถือตามหลักมาตรฐาน ASTM เพื่อประกอบเป็นถังไฟเบอร์กลาส ไม่ว่าจะเป็นถังสำหรับบรรจุน้ำ หรือสารเคมี (Storage Tank)  หรือจะเป็นถังบรรจุแนวนอน (Horizontal Tank) 
 
ขนาดก็มีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ Ø500 mm ถึงขนาดใหญ่สุดคือ Ø3,500 mm
     SIZE
Dimension      :  Ø500 mm 
                         :  Ø600 mm 
                         :  Ø800 mm 
                         :  Ø9000 mm 
                         :  Ø1,000 mm 
                         :  Ø1,500 mm
                         :  Ø1,800 mm 
                         :  Ø2,000 mm
                         :  Ø2,200 mm 
                         :  Ø2,500 mm
                         :  Ø3,200 mm 
                         :  Ø3,500 mm
Hight                :  500 - 9,500 mm
     SERVICE
 - Chemical         :   NaOH, NaCl, HCl, H2SO4, FeCl, CuSO4, Aluminium Sulphate, etc.
 - Water               :   PURE Water, RO Water, DI Water, Sea Water, etc.
 - Sauce               :   Soy Sauce, Fish Sauce, Vinegar, etc.

ติดต่อสอบถาม 

โทร          : (034) 881 - 332  // 081 - 838 - 1641(ตี๋)
E-mail     :  j
_nfbg2016@hotmail.com

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 created J&N Fiberglass Co., Ltd.