ท่อไฟเบอร์กลาส (FRP PIPE)
           ทางบริษัทผลิตท่อไฟเบอร์กลาสโดยใช้เครื่อง  Filament Winding ซึ่งจะทำให้ท่อมีความแข็งแรง และให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM 
        
           ผลิตภัณฑ์ท่อไฟเบอร์กลาส สามารถนำไปใช้กับงานเคมี งานใต้ดิน ระบบปะปา            การเดินท่ออากาศ หรือจะขึ้นรูปมาเพื่อแปรสภาพเป็นชิ้นงานอื่นๆได้อีกหลายอย่าง
           บริษัทยังมีทีมงานเข้าไปบริการติดตั้งงานให้สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถติดตั้งเองได้
IMG_20180521_103516
IMG_20180919_093859
IMG_20180921_093508
IMG_20171031_142743
IMG_20171111_111104
ท่อไฟเบอร์กลาส (1)
ท่อร้อยสายไฟ (2)
ท่ออากาศ (1)
ท่อร้อยสายไฟ
ท่ออากาศไฟเบอร์ (2)
ท่ออากาศไฟเบอร์ (1)
pipe
ท่ออากาศ (2)
ท่อไฟเบอร์กลาส (2)
ท่อไฟเบอร์กลาส
     SIZE
Dimension      : Ø20 - Ø1,200 mm
Length             :  500 - 9,500 mm
     SERVICE
 - Chemical         :   NaOH, NaCl, HCl, H2SO4, FeCl, CuSO4, Aluminium Sulphate, etc.
 - Water               :   PURE Water, RO Water, DI Water, Sea Water, etc.
 - Sauce               :   Soy Sauce, Fish Sauce, Vinegar, etc.
 - Air, Smoke and Dust
 
 
 
 

ติดต่อสอบถาม 

โทร          : (034) 881 - 332  // 081 - 838 - 1641(ตี๋)
E-mail     :  j
_nfbg2016@hotmail.com

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2017 created J&N Fiberglass Co., Ltd.